RTG zatok przynosowych Poznań

Zdjęcie RTG zatok przynosowych jest bezinwazyjne i nie wymaga wcześniejszego przygotowania. Badanie trwa stosunkowo krótko, a wykonanie zdjęcia RTG zajmuje zaledwie od kilku do kilkunastu sekund. Przed diagnostyką obrazową zatok, podobnie jak przed innymi tego typu badaniami, takimi jak pantomogram czy RTG stawów skroniowo-żuchwowych, zalecane jest jedynie zdjęcie biżuterii, spinek i innych przedmiotów znajdujących się w obrębie głowy. Ich pozostawienie mogłoby zniekształcić wynik.

 

Wskazania do wykonania zdjęcia zatok przynosowych

Zdjęcia zatok przynosowych wspomagają diagnostykę wielu schorzeń i urazów powstałych w obrębie nosa. Dzięki badaniu można wykryć zaburzenia takie jak:

 • polipy,
 • zgrubienia błony śluzowej,
 • torbiele,
 • ciała obce w obrębie zatok,
 • obecność płynu we wnętrzu zatok,
 • przewlekłe i ostre stany zapalne zatok przynosowych,
 • zatkanie ujścia zatok,
 • skrzywienie przegrody nosowej,
 • ropnie i torbiele okołozębowe,
 • zmiany nowotworowe.

 

Rodzaje zdjęć RTG zatok

Wykonanie badania RTG zatok pozwala określić poziom nieprawidłowości i wspomaga opracowanie planu postępowania leczniczego. Podczas jednej sesji bierze się pod uwagę ujęcia z różnej perspektywy, ustawiając głowę pacjenta pod odpowiednim kątem w stosunku do aparatu RTG. Dzięki temu możliwa jest ocena całej powierzchni zatok, które są zlokalizowane w szerokim rejonie twarzoczaszki. W celu uszczegółowienia występujących zmian zdjęcie zatok przynosowych jest wykonywane w kilku projekcjach:

 • potyliczno-bródkowej (Watersa) – uwidacznia zatoki szczękowe poniżej linii oczu,
 • podstawy czaszki – obrazuje zatoki klinowe zlokalizowane za nosem,
 • bocznej – na zdjęciu można zobaczyć zatoki czołowe i klinowe.

Tego typu prześwietlenie rentgenowskie zatok zwykle jest wystarczające w ocenie stanów chorobowych. W przypadku infekcji zatok lekarz może zlecić wykonanie zdjęcia RTG, aby sprawdzić, czy w zatokach nie występuje przekrwienie lub nagromadzenie płynu. W sytuacjach wymagających bardziej wnikliwej analizy stosuje się diagnostykę tomografii komputerowej.