Tomografia zębów Poznań

Tomografia zębów w naszej pracowni w Poznaniu jest wykonywana przy użyciu pola obrazowania CBCT i pozwala na uzyskanie zdjęć zębów 3D. Dzięki temu w efekcie możliwe jest wychwycenie najdrobniejszych zmian nawet w zachyłkach międzykorzeniowych. Badanie pozwala na zlokalizowanie dodatkowych, bocznych kanałów, a także umożliwia precyzyjne określenie przebiegu i kierunku zakrzywienia korzenia zębowego. Ponadto tomografia zębów CBCT idealnie nadaje się do diagnozowania niewielkich stanów zapalnych.

 

Zdjęcia zębów w formacie 3D

Badanie rentgenowskie CBCT umożliwia trójwymiarowe zobrazowanie badanych struktur zębowych i twarzoczaszki, czyli uzyskanie zdjęć w formacie 3D. Tego typu diagnostyka jest dobrym uzupełnieniem RTG panoramicznego zębów w sytuacjach, w których konieczne jest dokładne przygotowanie do zabiegu lub zobrazowanie patologii z wyszczególnieniem detali. Technologia CBCT zdaje egzamin również w leczeniu endodontycznym, gdy niezbędna jest lokalizacja dodatkowych kanałów i wnikliwa ocena wielkości, charakteru oraz stopnia zaawansowania zmian okołowierzchołkowych.

 

Zastosowanie tomografii zębów CBCT w różnych gałęziach stomatologii

Wykonywanie tomografii zębów CBCT w pracowni rentgenowskiej w Poznaniu umożliwia wszechstronne diagnozowanie schorzeń. Obraz tomograficzny jest wykorzystywany w:

  • chirurgii stomatologicznej – przygotowanie do zabiegów dzięki dokładnemu uwidocznieniu cyst i innych zmian patologicznych,
  • implantologii – określenie miejsc dla wszczepów i implantów wraz z precyzyjnym ustaleniem kąta nachylenia,
  • ortodoncji – zobrazowanie struktur anatomicznych zdjęciami zębów 3D umożliwia wychwycenie najdrobniejszych zaburzeń narządu żucia, w tym także właściwą ocenę ulokowania zębów zatrzymanych,
  • stomatologii zachowawczej i endodoncji – obejrzenie zęba w animacji z każdej strony pozwala znaleźć anomalie w jego wnętrzu i w tkankach okolicznych, w związku z czym możliwe jest zdiagnozowanie zaburzeń mineralizacji, nawisów wypełnień i ubytków próchnicowych,
  • protetyce stomatologicznej – ocena jakości zębów i otaczających ich kości oraz ozębnej gwarantuje precyzyjne rozplanowanie leczenia protetycznego, czyli między innymi rozmieszczenia podparć i ustalenia strategii przygotowawczej.

W naszej pracowni w Poznaniu badanie tomografii zębów wykonywane w nowoczesnej technologii CBCT gwarantuje uzyskanie warstwowego obrazu 3D o minimalnym promieniowaniu. Dzięki temu w bezpieczny i nieinwazyjny sposób można dokonać szczegółowej diagnostyki wszelkich chorób stomatologicznych.